Video montaže i probe Ott Sistema

Video montaže i probe Ott Sistema

/ Video/ Video montaže i probe Ott Sistema

Upotreba proizvoda - 07/03/2019

Ponovo smo obradili naš video montaže i probe Ott Sistema, ergonomičnog prirodnog sistema za spavanje, sa objašnjenjima i prevodom na srpski jezik. Ovo je mogućnost da se pogleda ili ponovo odgleda ovaj video.

Počinjemo sa montažom ergonomične podloge sa 26 letvica od punog drveta jasena i potom prelazimo na montažu jednostavne verzije kreveta bez metala. Zatim vidimo isprobavanje kreveta gde je objašnjeno kako je moguće prilagoditi Ott Sistem ljudima sa različitim potrebama.