Legalni podaci

Legalni podaci

/ Opšte informacije/ Legalni podaci

Biodom.rs je internet sajt firme Ecovolve D.O.O., osnovane od strane Milene i Lionela Mestre u februaru 2015 godine za direktnu prodaju Ecovolve proizvoda.

Vlasnik, kreator i odgovorno lice publikacije

Ecovolve logo
Ecovolve D.O.O.
Petkov Kladenac 4A/5
11000 Belgrade
Serbie
info@ecovolve.rs
Ecovolve
D.O.O. sa kapitalom od 21.000 EUR
Matični broj
21083151
PIB
108863740

Hosting sajta

infomaniak logo
Infomaniak
Avenue de la Praille 26
CH-1227 Genève
Suisse

Infomaniak je hosting servis sa pravom ekološkom politikom. Ponosni smo što imamo hosting kod njih.

  • Certifikat obnovljive energije.
  • Ekološki Datacenter.
  • Socijalna odgovornost.
  • Nabavka lokalna i odgovorna.
  • CO2 kompletno kompenzovan.

Autorska prava

Ovaj sajt poštuje autorska prava. Sva autorska prava su rezervisana. Bez odobrenja, svako korišćenje radova drugačije od individualnog i privatnog je zabranjeno.