Legalni podaci

Legalni podaci

/ Opšte informacije/ Legalni podaci

Biodom.rs je internet sajt firme Biodom D.O.O., osnovane od strane Milene i Lionela Mestre u januaru 2019 godine za direktnu prodaju Ecovolve proizvoda.

Vlasnik, kreator i odgovorno lice publikacije

Ecovolve logo
Biodom D.O.O.
Licka 53
11211 Borca
Serbia
info@ecovolve.rs
Matični broj
21446106
PIB
111232720

Hosting sajta

infomaniak logo
Infomaniak
Avenue de la Praille 26
CH-1227 Genève
Suisse

Infomaniak je hosting servis sa pravom ekološkom politikom. Ponosni smo što imamo hosting kod njih.

  • Certifikat obnovljive energije.
  • Ekološki Datacenter.
  • Socijalna odgovornost.
  • Nabavka lokalna i odgovorna.
  • CO2 kompletno kompenzovan.

Autorska prava

Ovaj sajt poštuje autorska prava. Sva autorska prava su rezervisana. Bez odobrenja, svako korišćenje radova drugačije od individualnog i privatnog je zabranjeno.