Etape proizvodnje jorgana od  čiste runske vune

Etape proizvodnje jorgana od čiste runske vune

/ Edukacija/ Etape proizvodnje jorgana od čiste runske vune

Edukacija - 22/09/2019

Proizvodnja jorgana od čiste vune vrši se u nekoliko faza koje uključuju nekoliko mašina i dosta znanja. Otvaramo vrata naše radionice kako bismo pokazali realizaciju ovih faza od strane našeg proizvodnog tima u Beogradu.

1 – Legovanje platna u više slojeva

Prvi korak je legovanje platna u slojevima na stolu za krojenje. Sve se zasniva na krojnom planu na osnovu krojne slike i širine tkanine. Naša proizvodnja je zanatska i ova operacija se obavlja ručno. U većim proizvodnim pogonima postoje automatizovane mašine za sečenje.

Priprema platna za realizaciju plana sečenja.
Priprema platna za realizaciju plana sečenja.
Sečenje nalegovanog platna.
Sečenje nalegovanog platna.

2 – Obeležavanje i krojenje delova

Jednom kada se platno naslaže u potrebni broj slojeva, nacrta se plan sečenja kako bi se razgraničili različiti delovi. Ako jorgani ne zauzimaju celu širinu platna, ostatak platna se koristi za druge proizvode kao što su jastuci ili grejalice.

Označavanje različitih delova krojne slike na platnu.
Označavanje različitih delova krojne slike na platnu.
Sečenje označenih delova odjednom.
Sečenje označenih delova odjednom.
Isečeno platno za jorgane spremno za upotrebu.
Isečeno platno za jorgane spremno za upotrebu.

3 – Pripremanje vune za jorgan

Izrada jorgana započinje stavljanjem platna na sto. Zatim se vuneni sloj stavlja na platno i iseče na tačnu veličinu. Jedan sloj vune je oko 200g/m2. U zavisnosti koji se jorgan radi (Ninaja 200g/m2, Hajla 400g/m2 ili Maja 600g/m2), stavljaju se 1, 2 ili 3 sloja vune. U ovoj proizvodnji, rađena je Hajla sa 2 sloja vune.

Postavljanje prvog sloja vune na platno.
Postavljanje prvog sloja vune na platno.
Rezanje viška vune. Ova vuna se ponovo koristi u drugim proizvodima kao što su jastuci ili se vraća dobavljaču na upotrebu u druge svrhe.
Rezanje viška vune. Ova vuna se ponovo koristi u drugim proizvodima kao što su jastuci ili se vraća dobavljaču na upotrebu u druge svrhe.
Postavljanje drugog sloja vune za izradu jorgana Hajla 400g/m<sup>2</sup>.
Postavljanje drugog sloja vune za izradu jorgana Hajla 400g/m2.

4 – Stavljanje jorgana na ram za štepanje

Kada se jorgan pripremi, na ivice se postavljaju male štipaljke koji drže tkaninu i vunu. Zatim se jorgan postavlja na ram za štepanje. Sve ramove za jorgane sami smo proizveli kako bi bili tačno prilagođeni našoj proizvodnji. Napravljeni su od drveta, sa metalnim iglama na koje se kači jorgan prilikom štepanja.

Imamo nekoliko ramova za jorgane, u zavisnosti od veličine jorgana. Isti okvir je prilagodljiv za nekoliko veličina.
Imamo nekoliko ramova za jorgane, u zavisnosti od veličine jorgana. Isti okvir je prilagodljiv za nekoliko veličina.
Postavljanje jorgana na ram.
Postavljanje jorgana na ram.
Jorgan je pričvršćen na svakoj igli rama da bi se održao. Za to je potrebno iskustva da se ne bi izboli prsti prilikom postavljanja.
Jorgan je pričvršćen na svakoj igli rama da bi se održao. Za to je potrebno iskustva da se ne bi izboli prsti prilikom postavljanja.

5 – Štepanje jorgana

Ram se postavlja na mašinu koja vrši štepanje. U osnovi postoje 2 tehnike izrade jorgana: kontinuirano štepanje ili korišćenje rama. Kontinuirano industrijsko štepanje uopšte nije prilagođeno delikatnosti vunenih slojeva. Ručno rađeni jorgan na ramu daje najbolje rezultate.

Mašina za štepanje je računarski kontrolisana. Svoje programe realizovali smo sami tako da su potpuno originalni i u potpunosti odgovaraju našim potrebama.

Štepanje jorgana.
Štepanje jorgana.
Detalj štepa na jorganu.
Detalj štepa na jorganu.

6 – Rezanje jorgana na dimenzije

Kada se jorgan završi, skida se sa rama i prelazi se na sečenje ivica. Ovaj korak osigurava prave dimenzije, ravne ivice i uklanja deo tkanine probušen iglama na ramu.

Isecanje ivica jorgana.
Isecanje ivica jorgana.

Izgradili smo specifičan graničnik za rezanje koji garantuje brzo, sigurano i ravno rezanje.

Graničnik za rezanje omogućava ravno i brzo sečenje.
Graničnik za rezanje omogućava ravno i brzo sečenje.

Poslednja faza sečenja kod jorgana je zaobljenje ćoškova. Ovo olakšava prišivanje paspula i daje lepu estetiku proizvodu.

Zaobljavanje ćoškova.
Zaobljavanje ćoškova.

7 – Postavljanje etiketa i paspula

Posle faza sečenja, poslednja faza proizvodnje jorgana je prišivanje etiketa i paspula. To je bitan korak koji osigurava da se vuna ne pomera na ivicama jorgana. Za ovaj posao koristimo moćnu mašinu sa trostrukim pogonom.

Prišivanje paspula oko jorgana.
Prišivanje paspula oko jorgana.
Etikete se prišivaju pre nego što se započne sa prišivanjem paspula. Paslpul zatim prelazi preko etiketa.
Etikete se prišivaju pre nego što se započne sa prišivanjem paspula. Paslpul zatim prelazi preko etiketa.
2 naslage jorgana, jedna sa jorganima spremnim za pakovanje, druga sa jorganima koji čekaju završnu obradu.
2 naslage jorgana, jedna sa jorganima spremnim za pakovanje, druga sa jorganima koji čekaju završnu obradu.

8 -Pakovanje gotovog proizvoda

Jorgani se zatim presavijaju ručno i pakuju u kesu prilagođenu njihovoj veličini.

Video proizvodnje